Általános

4 .- Általános szabályok, rendeletek 4.1. – Regisztráció. 4.1.1 – Az IVAO ™ és IVAN szolgáltatásokat csak regisztrált felhasználók használhatják. 4.1.2 – Aki csatlakozni kíván az IVAO™ hálózatához a www.ivao.aero oldalon regisztrálhat “normál” tagként. A normál tag kap egy felhasználói azonosítót és jelszót, amellyel csatlakozni tud a hálózathoz. 4.1.3 – Minden embernek csak egy regisztrált fiókja lehet. 4.1.4 – A regisztrációs kérelemnek tartalmaznia kell a tag valódi vezeték- és utónevét. A nem valódi felhasználói név a tagsági kérelem visszautasítását vonja maga után. 4.1.5 – Az aktív IVAO tagság fenntartásához, a tagoknak 3 havonként minimum egyszer be kell jelentkezniük pilótaként vagy irányítóként. Megfigyelőként történő bejelentkezés ebbe az időbe nem számít bele. Az IVAO tagság 9 hónapi inaktivitás után automatikusan törlésre kerül. Ha egy tag inaktívvá vált, vagy már eltávolították, a tag kapcsolatba léphet Membership Department-tel, és kérheti az ismételt aktiválást. 4.1.6- A kezdeti regisztráció során a tagnak meg kell neveznie egy divíziót, ahová regisztrálni kíván. A tagok bármikor átkérhetik magukat egy másik divízióba, azonban ehhez szükséges a tag jelenlegi, és a jövendőbeli divíziója vezetőségének, valamint a Membership Department hozzájárulása. 4.1.7 – A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia egy érvényes, működő e-mail címet az IVAO™ hálózattal történő kommunikáció fenntartása érdekében. A tag felelőssége annak biztosítása, hogy e-mail címe mindenkor aktuális legyen. 4.2. – Jóváhagyott szoftver. 4.2.1 – A hálózathoz csatlakozni, és szóbeli kommunikációt folytatni csak jóváhagyott szoftverrel megengedett. 4.2.2 – Jóváhagyott szoftver letölthető a https://ivao.aero/softdev/ címről. 4.2.3 – Az online forgalom követése csak jóváhagyott szoftverrel lehetséges. 4.2.4 – Az irányítók és a pilóták közötti kommunikáció csak jóváhagyott szoftverrel lehetséges. 4.3. – Csatlakozás a hálózathoz 4.3.1 – A hálózathoz történő csatlakozáskor mind pilótaként, irányítóként, vagy megfigyelőként a tagoknak a regisztráció során megadott vezeték és utónevet kell használniuk. Becenév vagy hamis nevek használata nem megengedett. Vezetőségi tagok csatlakozhatnak a jóváhagyott vezetőségi hívójelükkel, amikor vezetőségi tevékenységüket végzik. 4.3.2 – A tagoknak minden esetben a saját felhasználónevükkel és jelszavukkal kell bejelentkezni függetlenül a bejelentkezés helyétől (pl. egy barátja házában van, vagy a Repülő klubban, stb.) 4.3.3 A tagoknak egyszerre csak egy hálózati kapcsolatuk lehet. A kivételek a következő pontban találhatóak. 4.3.4 – A vezetőség tagjai számára megengedett, hogy átmenetileg két egyidejű kapcsolattal csatlakozzanak a hálózathoz, feltéve, hogy valamilyen vezetőségi feladatot látnak el. A többes kapcsolat okát egyértelműen fel kell tüntetni a repülési terv megjegyzések részében vagy az ATIS-ban. A vezetőségi feladatok közé tartozik a szoftverfejlesztés, valamint az oktatás és a vizsgáztatás. A Supervisorok is rendelkezhetnek kettős kapcsolattal annak érdekében, hogy ideiglenesen ellássanak supervisor funkciót, ha más supervisor nem áll rendelkezésre. 4.4. – Online 4.4.1a – Olyan körzetben, vagy országban ahol nincs jóváhagyott ICAO nyelv, az angol nyelv használata kötelező. 4.4.1b – Azokban a divíziókban, amelyeknek van jóváhagyott ICAO nyelvük, ott is az angol nyelv használata az elsődleges. A jóváhagyott ICAO nyelvet is lehet használni, mint másodlagos nyelvet az irányító és azon pilóta között, aki beszéli a nyelvet, azonban az irányítónak képesnek kell lennie angolul kommunikálni. 4.4.1c – Hivatalos ICAO nyelv az angol, a spanyol, a francia, az arab, az orosz és a kínai. 4.4.2 – A kommunikáció a pilóták és az irányító között lehet szöveg, hang vagy mindkettő. 4.4.3 – A káromkodás és gyalázkodó szóhasználat nem megengedett a kommunikáció egyetlen formájában sem (hivatalos, magán-, hang-, e-mail, stb.) 4.4.4 – Az IVAO hálózatát használni, például szöveges üzenetek formájában, csak az IVAO-ra vonatkozó információkra és anyagokra vonatkozóan lehet. Az IVAO hálózatát az IVAO™-tól eltérő, más információk közlésére, például a VA reklámozás, használni tilos, és a tagság felfüggesztésével járhat. 4.4.5 – A IVAO™ hálózatán gépeltérítést,háborús cselekményt szimulálni valamint az agresszió minden egyéb formája sem megengedett. 4.4.6 – A tagoktól elvárható, hogy barátságos és tiszteletteljes módon viselkedjenek. Kérjük, legyen türelemmel az új pilóták és irányítók irányában. 4.4.7 – A tagoktól elvárható, hogy a számítógépüknél legyenek, amikor online vannak, mint pilóta vagy irányító.  Maximálisan 20 perc távollét engedélyezett. 4.4.8 – Azokat a felhasználókat, akik az irányító vagy Supervisor hívására 20 percig nem reagálnak, 20 perccel az első kísérlet után le kell kapcsolni a hálózatról. Ezt az időszakot csökkenteni lehet, az adott körülmények függvényében. Ezen kívül a tagság felfüggesztését is lehet kezdeményezni és / vagy a repülési / ATC órákat törölni azon a napon, amikor a felfüggesztés történt. 4.4.10 – A tag képességeinek függvényében próbálja fenntartani “annyira valóságos, amennyire lehetséges” hozzáállást. Az új tagokat arra ösztönözzük, hogy törekedjenek a repülési terv vagy az ATIS megjegyzésébe írt “newbie” kifejezést mielőbb törölni. 4.4.11 – A tag képességeinek függvényében, próbálja meg végrehajtani a szimulációt, „annyira valósághűen, amennyire lehetséges.” 4.4.12 – A felhasználóknak követniük kell a Supervisorok és az adminisztrátorok utasításait, hogy biztosíthassák mindenki számára az élvezetes szimulációt. 4.5 – Kitiltások 4.5.1 – A kitiltás ideje alatt a tagság felfüggesztésre kerül, a felhasználó nem fog tudni csatlakozni a hálózathoz. 4.5.2 – Kitiltást a Supervisorok, illetve adminisztrátorok adhatnak, de az Executive felülbírálhatja a döntést. 4.5.3 – Itt megtekintheted részletesen a felfüggesztéseket, az okokat, időtartamokat. 4.5.4 – Ezen kívül, ha a körülmények indokolják a tagokat a fórum használatától is eltilthatják. 4.6 Irányítói és pilóta rangok 4.6.1 – Az irányítói és pilóta rangok a Training Department részben a “Basic Ratings”, “Advanced Ratings”, és a “High Level Ratings” részekben találhatóak. 4.6.2 – A gyakorlati vizsgák követelményei a Training Department részben a “Unit Requirements” (ATC-knek) és a “Pilot Requirements” (pilótáknak) részekben találhatóak. 4.6.3 – ATC Oktatói (AI) és Pilóta Oktatók (PI) minősítések eléréséhez a oktatási részleg kiegészítő oktatási feladatainak végrehajtása is kötelező. Az oktatási részleg fenntartja magának a jogot, hogy visszaminősíti tagjait, ha a kiegészítő követelmények nem teljesülnek. Az oktató ATC vezetői (CAI) és oktató pilóta vezetői (CPI) minősítést a Training Director és / vagy Training Assistant Director bírálhatják és adhatják. Ezeket a minősítéseket az Executive úgy alkotta meg, hogy a tagok ne tudják kérni ezeket a minősítéseket.