Divízió

8.- Divízió szabályzatok és rendeletek

8.1. Általános szabályok

8.1.1  Minden ország jogosult egy IVAO ™ divízió létrehozására. A divízió hívójele IVAO-XX formátumú lesz, ahol XX az ország ISO kódja. A divízió létrehozásánál az ország lakosai előnyt élveznek a helyi tudás és a helyi időzóna miatt.

8.1.2 Törölve

8.1.3 IVAO™ Executive fenntartja magának a jogot, hogy engedélyezze, vagy visszautasítsa a megalakulni kívánó divíziót. Az IVAO Executive önszántából kijelölhet egy személyt a divízió megalakítására vagy fenntartására, ha szükséges.

8.1.4 IVAO™ Executive nevezi ki a divízió vezetőjét és helyettesét. A divízió vezetője és helyettese nevezheti(k) ki a további vezetőségi tagokat. Az IVAO™ Executive fenntartja magának a jogot, hogy felülbírálhatja bármely vezetőségi tag kinevezését.

8.1.5 Minden divíziónak mindenkor rendelkeznie kell egy aktív vezetővel és webmesterrel.

8.1.6 A vezetők felelősek az Executive kérésére elküldeni a divízió jelentéseit.

8.2. Divízió követelményei

A divízió létrehozásának alapvető követelményei:

A pályázó divízióban minimum 50 tagnak kell lenni. A tagok 50%-nak az illető ország állampolgárának kell lenni és az adott országban kell tartózkodnia. A új divízió létrehozására előterjesztett projektet a javasolt vezetőnek kell bemutatni az Executive felé. A vezetőnek legalább Senior Private Pilot(SPP) és Approach Controller(APC) minősítésűnek kell lenni.

Ezen kívül az alsó korhatár az új vezető részére 21 év. Feltételezve, hogy a korábbi követelmények teljesítve lettek, és a projekt elő lett terjesztve, a következő lépés, hogy a következő vezetőségi pozíciók a kezdetektől be legyenek töltve: TC, EC, MC. Itt is követelmény, hogy a vezetőség legalább 50%-a őshonos lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen, akkor amikor a divízió megnyílik. 12 hónap elteltével a vezetőség 75%-a őshonos tagokból kell álljon. A jelölt vezető küldjön egy hivatalos nyilatkozatot plusz az érvényes személyi igazolványának másolatát az Executive Igazgatója részére (IVAO-DIR)

Az új divízió Webmestere tömörített fájlban küldje el az egész weboldalt a Logistic Directornak (LD) és a helyettesének (LAD) Jelentős változások esetén ennek a fájlnak mindig a divízió honlapjának legfrissebb verzióját kell tartalmaznia.

8.2.1. A következő vezetőségi pozíciók lehetnek:

– Division Director (XX-DIR)

– Division Assistant Director(XX-ADIR)

– Flight Operations Coordinator (XX-FOC)

– Flight Operations Assistant Coordinator (XX-FOAC)

– ATC Operations Coordinator (XX-AOC)

– ATC Operations Assistant Coordinator (XX-AOAC)

– Special Operations Coordinator (XX-SOC)

– Special Operations Assistant Coordinator (XX-SOAC)

– Training Coordinator (XX-TC)

– Training Assistant Coordinator (XX-TAC)

– Events Coordinator (XX-EC)

– Events Assistant Coordinator (XX-EAC)

– Membership Coordinator (XX-MC)

– Membership Assistant Coordinator (XX-MAC)

– Webmaster (XX-WM)

– Assistant Webmaster (XX-AWM)

– VARTCC/FIR Chief(s) (ha több, mint egy FIR van a divízióban)

– Egyes Divízió részlegeknek tanácsadói (Advisor) lehetnek, például az oktatási részlegnek.

– A divízió méretétől függően az IVAO™ Executive javasolhat több, kevesebb vezetőségi pozíciót.

8.2.2. Minden divízió vezetőjének meg kell felelni az IVAO™ vezetőségi követelményeinek, amelyek megtekinthetőek null.

8.2.3. Egy tag csak egy divízióban lehet tag, kivéve ha az Executive máshogy engedélyezi.

8.2.4. A divízió koordinátorainak teljes körű együttműködéssel kell dolgozni a megfelelő részleggel az IVAO™ Executive-nál és más divíziókkal egyaránt.

8.2.5. A divíziónak biztosítania kell egy weboldalt a tagjainak. Többek között itt találhatóak meg az aktuális információk a helyi irányítói eljárásokról, valamint a weboldalnak tartalmaznia kell az összes fontos IVAO™ szolgáltatásokat. Felugró ablakok, bannerek és már hirdetési formák használata nem engedélyezett az Executive engedélye nélkül. A látható felbontásnak 800×600 kell lenni, és minden böngészőben ellenőrizni kell. Több információ itt található: A Logistics Department fog gondoskodni az átirányított,” http://xx.ivao.aero/ „ URL formátumról.

8.2.6. A Divízió vezetője felelős a weboldal tartalmáért.

8.2.7. A divízióknak ellenőrizni kell az adatok helyességét az IVAO™ adatbázisában, illetve az aktuális összefüggő adatokat a divíziójukban. A javításokat és a frissítéseket el kell küldeni az ATC Operations részlegre.

8.2.8. A divízió weboldalán minden információ publikálva legyen a repülőterekről, a légterekről, a frekvenciákról, a hívójelekről, a szektorfájlokról stb. Az információk az IVAO™ adatbázisából származhatnak. (lásd 8.2.7).

8.2.9. Csak az IVAO™ levelezési listái és fórumai engedélyezettek a vezetőség és a felhasználók valamint a felhasználók egymás közötti kommunikációjára.

8.2.10. A divízióknak meg kell szervezni és koordinálni a rendezvényeket és az oktatásokat (vizsgákat) a tagok részére. A rendezvényeket és oktatásokat (vizsgákat) nem csak a divízió weboldalán kell publikálni, hanem meg kell hirdetni az egész repülő közösségnek.

8.9.11. Az elméleti és gyakorlati vizsgák minden divíziónál azonos tartalmúnak és formájúnak kell lennie. A divízión belüli vizsgákat a helyi vizsgáztatók végzik. Az elméleti tesztek angol nyelven történnek, amelyhez a nemzetközi ATC nyelv alapismerete szükséges.

8.9.12. A divízióknak nem kell rendelkeznie saját elméleti és gyakorlati vizsgarendszerrel az IVAO™ oktatási rendszerén kívül. Minden elméleti és gyakorlati vizsgát az IVAO™ rendszerén keresztül kell végrehajtani.

8.9.13. A divízió vezetőségi tagjainak példamutató magatartást kell mutatnia a tagok felé, minden időben korrekten az IVAO™ szabályinak és rendeleteinek megfelelően.

8.9.14. Ezenkívül, a 8.1.5 és 8.2.1 pontokat figyelembe véve, a kinevezések fontossági sorrendjében először TC, majd az EC pozíciót kell betölteni. A fent maradó pozíciókat igény szerint lehet betölteni.