Staff

9 .- Vezetőségi (STAFF) szabályok és rendeletek

9.1. – Felvételi követelmények
Vezetőségi tag az az IVAO ™ tag lehet, aki megfelel a következő követelményeknek:

9.1.1 – A következő kitételeknek kell eleget tenni:

– Divízió vezetőségi tagnak legalább 18 évesnek kell lennie, de 16 évesen is kinevezhető valaki, akiért a divízió vezetője teljes felelősséget vállal.

– Senoir Staff tanácsadók és Department managereknek leglább 18 évesnek kell lenniük. Az Executive ettől eltérhet.

– Senior Staffnak és divízió vezetőknek legalább 21 évesnek kell lennie kivétel nélkül.

– Supervisoroknak kivétel nélkül legalább 21 évesnek kell lennie.

9.1.2 – A vezetőségi tagnak legalább 6 hónap aktív IVAO ™ tagsággal kell rendelkeznie a kinevezést megelőzően.

9.1.3 – A leendő vezetőségi tagnak legalább Aerodrome Controller (ADC) vagy Private Pilot (PP) minősítéssel kell rendelkeznie, kivéve a következőket:

– MC / MAC szükséges minimum minősítés:  Advanced ATC Trainee (AS3) vagy Advanced Flight Student (FS3)

– WM / AWM / PR tanácsadó nem igényel semmilyen minősítést

9.1.4 – A vezetőségi tagnak megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a kívánt pozíció betöltéséhez. A pozíciójától függően a vezetőségi tagnak magas szintű ismeretekkel kell rendelkeznie a jóváhagyott szoftverek, a repülés szimulátorok, X-plane és / vagy a valós repülés / irányítás (ATC) területén.

9.1.5 – A vezetőségi tag heti legkevesebb 5 órát kell szánjon feladatkörének ellátására.

9.1.6 – Az új vezetőségi tagok “próbaidőn (on trial)”vannak legalább 1 hónapig. Senior staff és a division director / assistant director próbaidőn (on trial)” vannak legalább 2 hónapig. Divízión belüli pozícióváltásnál, a próbaidőtől el lehet tekinteni.

9.1.7 – A Divízió igazgatójának és helyettes igazgatójának Aerodrome Controller (ADC) vagy Private Pilot (PP) minősítéssel kell rendelkeznie, valamint egyiküknek annak az országnak az állampolgárának kell lennie, amelyik divíziót képviselik.  Valamint részt kell venniük egy interjún az Executive-val.

9.1.8 – Az IVAO™ felismerte, hogy bizonyos kivételes esetekben előfordulhat, hogy hasznos lehet egy divízió számára, ha külföldi tagot nevezni a divízió élére, de legfeljebb két (2) évig,  annak érdekében, hogy egy új aktív IVAO™ divíziót alakításon ki egy olyan országban, ahol IVAO ™ jelenleg nem rendelkezik képviselettel.

9.1.9 – A vezetőség tagjainak kell tudni beszélni és írni / olvasni legalább egy hivatalos nyelvét annak az országnak, amelyiket képviselik.

9.1.10 – A Training Director / Training Assistant Director fenntartja a jogot, hogy figyelemmel kíséri és értékeli a gyakorlati oktatók szakmai vizsgáit, és ha szükséges, megteszi a megfelelő intézkedéseket.

9.2. – Általános szabályok

9.2.1 – A vezetőség tagjai automatikusan felkerülnek IVAO ™ vezetőségi levelezési listájára és kötelesek rendszeresen ellenőrizni az IVAO ™ fórumot.

9.2.2 – A vezetőség tagjai kötelesek az IVAO ™ e-mail fiókot használni az IVAO ™-val kapcsolatos e-mailek küldésére. A levelezőprogrammal kapcsolatos beállítások itt találhatóak.

9.2.3 – A vezetőségi tagok kötelesek az IVAO™ weboldalon megjelenő információkkal gyakorlati ismereteiket folyamatosan frissíteni, ezért  gyakran böngésszék ezeket az oldalakat.

9.2.4 – A vezetőségi tagok számára tilos bármilyen konkurens szervezetnél tisztséget vállalni.

9.2.5 – A vezetőség tagjai, általános szabályként, nem rendelkezhetnek egynél több pozícióval egy-egy területen. A divízió vezetője engedélyezheti, hogy átmenetileg a vezetőségi tag egynél több pozíciót töltsön be a 8.2.13-ban leírtak szerint. Az Executive jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy egy Senior Staff több pozíciót töltsön be. Azonban bármelyik esetben sem rendelkezhet egy személy, több mint négy pozícióval. A szerver adminisztrátori státus nem számít bele a limitbe.

9.2.6 – A vezetőség tagjai kötelesek követni az IVAO™ elveit, amelyeket a Board of Governors (BoG) határozott meg.

9.2.7 – A vezetőség tagjai kötelesek részt venni a rendszeres vezetőségi megbeszéléseken.

9.2.8 – A vezetőség tagjai kötelesek közzétenni a vezetőségi adatlapjukon a születési dátumukat.

9.3. – Online magatartás

9.3.1 – A vezetőségi tagtól elvárható, hogy amennyiben repülési vagy irányítási szándék nélkül csatlakozik a hálózathoz, használja az IVAO™ vezetőségi hívójelét.

9.3.2 – A vezetőség tagjai kötelesek fenntartani az online jelenlétüket nem csak a IVAO™ hálózaton, hanem a repülőgép-szimulátorral kapcsolatos fórumokon és hírcsoportokban, hogy ezzel is segítsék és támogassák az IVAO ™ közösségét. Különösen vonatkozik ez a vezetőre, helyettes(ei)re, és a műveleti koordinátorokra, akiknek rendszeres jelenléte elvárható a hálózaton. Három hónapi inaktivitás a pozícióból történő felfüggesztést vonja maga után.

9.4. –Supervisorok

9.4.1 – A kinevezés feltétele, hogy a jelölt IVAO ™ vezetőségi tag legyen és a kérelem benyújtását megelőzően legalább 200 órát legyen bejelentkezve és rendelkezzen legalább Approach Controller (APC) ÉS Senior Private Pilot (SPP) minősítéssel. Supervisor kinevezést lehet kérni a divízió vezetőségétől, a végleges kinevezést az Executive dönti el. Ez a minősítés egy kiváltság, és nem jog.

9.4.2 – Hatályon kívül

9.4.3 – A supervisor jelöltnek egy szóbeli interjún kell részt vennie vagy egy Executive taggal vagy a Membership Directorral/Assistant Directorral, ahol megnézik a jelölt képességeit. Ezen az interjún értékelik a jelölt angol nyelvi képességeit, döntési képességét, és ismereteit IVAO™ szabályokról és előírásokról.

9.4.4 – Az alábbi táblázat egy irányvonalat ad a Supervisorok számáról egy divízión belül, de ez nem minősül kötelező érvényűnek, tekintettel arra, hogy a supervisor feladatok nem egy adott divízióhoz, hanem világszerte az IVAO-hoz kapcsolódnak.

40-100 fős divízió

1 SUP
101-200 fős divízió 2 SUP
201-500 fős divízió 4 SUP
több, mint 500 fős divízió 5 SUP